default-logo

Vodiči , preporuke , smjernice

* EU direktiva 2010/32/EU

 od 10.05.2010. o provođenju Okvirnog sporazuma o sprečavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU ( prijevod na hrvatski jezik ) 

 * The International Guideline Library  

sadrži više od 6500  vodiča i drugih dokumenata koji su sačinjeni ili se preporučuju od organizacija koje surađuju
 u sklopu
 The Guidelines International Network-a a sve sa ciljem širenja i unapređenja
 primjene zdravstvene prakse zasnovane na dokazima .
 *WHO Priručnik za biološku bezbjednost u laboratoriji  
( neslužbeni prevod na srpski jezik )

 *  Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu: Nacionalne preporuke za uzorkovanje venske krvi