default-logo

Zakoni , pravilnici ,propisi FBiH

Na stranicama Federalnog ministarstva zdravstva dostupni su 
zakonski i podzakonski akti od kojih izdvajamo :


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu

Zakon o liječništvu

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

 Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije - osnovni tekst sa izmjenama i dopunama

 Plan i program specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije

 Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata
 
Zakon o zdravstvenom osiguranju 
 
Zakon o upravljanju otpadom

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina

 
U pripremi su   zakoni bitni i za rad MBL :

Nacrt zakona o biocidima ( pitanje predanalitičko-analitičke spremnosti za toksikološke pretrage )

Nacrt zakona o hemikalijama ( pitanje sigurnosti u MBL ) 

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ( pitanja  spremnosti i povećanja troškova rada MBL )