default-logo

O nama

Društvo medicinskih biohemičara Bosne i Hercegovine je osnovano  1953. godine kao članica Jugoslovenskog društva medicinskih biohemičara,a od 1996. godine djeluje kao samostalno nacionalno udruženje .

2004. godine društvo mijenja naziv u Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini - UMBBiH. Trenutno udruga ima preko 60 članova.

UMBBiH je član Međunarodnog udruge za kliničku kemiju -IFCC, Evropske udruge za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu -EFLM i Balkanske federacije za laboratorijsku medicinu -BCLF. 

UMBBiH organizira jednom godišnje simpozij.

2010. je organizovalo 1. Nacionalni kongres medicinskih biohemičara  s međunarodnim učešćem , a 2015. je bila domačin 23.Sastanka BCLF-a i organizator 2.Nacionalnog kongresa medicinskih biohemičara BiH

Udruga godišnje  provodi vanjsku procjenu kvaliteta rada biohemijskih laboratorija. Programi vanjske procjene se osuvremenjuju i stalno proširuju prema potrebama struke a sukladno EQALM smjernicama.