default-logo

Izvještaj sa sastanka Komore medicinskih biohemičara Federacije Bosne i Hercegovine

26.04.2023
0

Dana 15.10.2022. godine, u Neumu, održan je 10. sastanak Komore medicinskih biohemičara FBiH.

Izvještaj sa sastanka možete pogledati u atachmentu.