default-logo

18. STRUČNI SASTANAK


PETAK 08.11.2019.

19:30-20:00 Svečano otvaranje stručnog sastanka
20:00 Večera dobrodošlice

SUBOTA 09.11.2019.

10:30 - 11:00 Registracija učesnika

11:00 - 11:30 Kada, kako i zašto trebamo raditi validacije / verifikacije reagensa i analizatora?
Lora Dukić , Klinička bolnica “Sveti Duh” Zagreb

11:30 - 12:00 Usporedba kvantitativnih metoda
Dora Vuljanić, Klinička bolnica “Sveti Duh” Zagreb

12:00 - 12:30 Usporedba kvalitativnih metoda
Ana Nikler, Klinička bolnica “Sveti Duh” Zagreb

12:30 - 13:00 Upravljanje zahtjevima za laboratorijskim analizama - problemi, preporuke, primjeri
Emir Hondo, Opća bolnica Tešanj

13:00 - 13:30 Sponzorisano predavanje

13:30 - 14:30 Ručak

14:30 Sastanak Udruženja medicinskih biohemičara/biokemičara u BiH

Sastanak Komore medicinskih biohemičara FbiH

Molim Vas da prijavite učešće na večeri dobrodošlice do 01.11.2019. godine na jedan od e-mailova:
assmbbh@gmail.com ili komorafbih@gmail.com