default-logo

Izvještaj sa Skupštine Komore

15.01.2019
0

Izvještaj sa  Skupštine Komore medicinskih biohemičara/biokemičara Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 20.10.2018.godine održana je godišnja Skupština  Komore medicinskih biohemičara/biokemičara Federacije Bosne i Hercegovine.

Izabrano je novo rukovodstvo Komore.

Predsjednik Komore:

Prim. mr sci. Skokić mr ph. Nada, spec. med. biohemije,

Potpredsjednik Komore:

Prim.Tihić-Kapidžić mr ph. Suzana, spec. med. biohemije,

Predsjednik Skupštine Komore:

Prim. Oberan mr ph. Eti, spec. med. biohemije,

Potpredsjednik Skupštine Komore:

Mr sci. Adnan mr.ph.Vele, spec.med.biohemije,


Izvršni odbor Komore:

1.Čepo mr ph.Marija, spec. med. biohemije

2. Prim. Zečić mr ph. Sadžida, spec. med. biohemije,

3. Prim. Fočo-Solak mr ph. Jasmina, spec. med. biohemije,

4. Prim. Babović mr ph. Ljiljana, spec. med. biohemije,

5. Prim. Bašić mag.med.biochem. Elbisa, spec. med. biohemije,


Komisija za stručna pitanja.

1.  Rozić mag.med. biochem.Ines, spec.med.biohemije,

2. Prim. Babović mr ph. Ljiljana, spec. med. biohemije,

3. Doc.dr sci. Hasanefendić dr med. Berina, spec.med.biohemije


Komisija za edukaciju:

1.Prim. Fočo-Solak mr .ph. Jasmina,spec. med. biohemije,

2. Prof.dr sci. Serdarević mr ph. Nafija, spec.med.biohemije,

3. Doc.dr sci. Mikulić, mag. med. bioh. Ivanka, spec. med. biohemije,

4. Mr. sci. Kuprešanin mag. med. biochem. Elvira, spec. med. biohemije,

5. Prof. dr sci. Jadrić dr med. Radivoj, spec.med.biohemije


Komisija za statusna pitanja:

1. Čepo mr  ph. Marija, spec. med. biohemije,

2. Prim. Oberan mr ph. Eti, spec. med. biohemije,

3. Međedović dipl.ing.chem. Remzija, spec.med.biohemije


Komisija za medicinsku etiku:

1.  Aida mr ph. Vele, spec.med.biohemije,

2.  Ivana mr ph. Barač, spec. med. biohemije,

3.  Prim. mr sci. Imširagić-Zovko mr.ph. Selma, spec.med. biohemije.


Komisija za kontrolu kvaliteta:

1.  Prim. Fočo-Solak mr ph. Jasmina, spec. med. biohemije,

2.  Vele mr ph. Aida, spec.med.biohemije,

3.  Hajrović mr ph. Emina, spec.med.biohemije

PREDSJEDNIK KOMORE: 

Prim.mr sci.Skokić. mr ph. Nada

spec.med. biohemije