default-logo

17. STRUČNI SASTANAK

10.10.2018
0
Program:
10:30 – 11:00 Prijava sudionika
11:00 – 11:30 Laboratorijski vodiči:
                      izazovi i problemi u njihovom razvoju

Nataša Bogavac-Stanojević, Farmaceutski fakultet Beograd
11:30 – 12:00 Lipidni profil u eri personalizovane medicine:
                        koncentracija ili kvalitet lipoproteina

Jelena Vekić, Farmaceutski fakultet Beograd
12:00 – 12:30 Imunofenotipizacijsko probiranje limfocita kod pacijenata
                        sa EBV infektivnom mononukleozom i njihov dijagnostički značaj

 Berina Hasanefendić, KCU Sarajevo
12:30 – 13:00 Sysmex UN-Serija: Savremene analize urina
Vladimir Poleksić, Sysmex Evropa
13:00 – 14:00 Ručak