default-logo

Skupština Komore


Poštovani,

Skupština Komore medicinskih biohemičara/biokemičara FBiH će se održati u petak 12.05.2017. u hotelu Holiday u Sarajevu
nakon 16.stručnog sastanka  Udruženja medicinskih biohemičara/biokemičara u  BiH.

Dnevni red :
1.Izbor radnog predsjedništva
2.Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
3.Finansijski izvještaj
4.Izvještaj o radu Komore
5. Nacrt Zakona o medicinsko-biohemijskoj djelatnosti, stav Komore
6. Razno

Jedna od tačaka dnevnog reda će biti korigovani Nacrt Zakona o medicinsko-biohemijskoj djelatnosti.
Obzirom na važnost teme, te stava Komore, šaljem vam u privitku korigovani tekst,
a prema sugestijama i primjedbama, koje su upućene Komori.

Srdačan pozdrav

Predsjednik Komore FBiH:
Prim. mr ph.sci. Skokić Nada, spec.med.biohem.