default-logo

12. EFLM simpozij za balkanski region

11.04.2016
0Društvo medicinskih biohemičara Srbije i Evropska federacija za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu  pod pokroviteljstvom  Internacionalne federacije za kliničku hemiju , organizuju 12. EFLM simpozij za balkanski region ,26 i 27.05.2016. u  Beogradu ,na temu :

"Harmonizacija totanog postupka ; utjecaj vanlaboratorijskih faza ".
Više o programu i registraciji OVDJE