default-logo

Skupština Komore medicinskih biohemičara FBiH

09.06.2015
0

Skupština Komore medicinskih biohemičara/ biokemičara FBiH održaće se u petak 12.06.2015. godine u 12 h u biblioteci OJ Klinička hemija i biohemija, KCUS Sarajevo.

Za sastanak Skupštine predlažem slijedeći dnevni red:
1. Finansijski izvještaj za 2014. godinu, te kratak presjek aktivnosti za proteklu godinu,
2. Plan aktivnosti o izmjeni postojećeg Programa specijalizacije iz Medicinske biohemije,
3. Informacija o aktivnostima o organizaciji 23.Sastanka BCLF i 2. Kongresa Udruženja medicinskih biohemičara BiH,
4. Razno.

Prisustvo sastanku će se bodovati u skladu s postojećim Pravilnikom.

Srdačan pozdrav,

Predsjednica Komore medicinskih biohemičara FBiH:
Prim. Skokić mr ph. Nada, spec. med. biohemije