default-logo

Provođenje postupka za dodjelu naziva PRIMARIJUS za 2015.

19.01.2015
0
U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH br. 46/10) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine FBiH br. 21/12), Komora medicinskih biohemičara Federacije BiH i u 2015. poziva sve svoje članove koji ispunjavaju  uslove  da svoju dokumentaciju dostave do 20.02.2015. na adresu

Komora medicinskih biohemičara FBiH ( primarijat)

Bolnička 25

71000 Sarajevo 


Pravilnik možete naći na stranici Federalnog ministarstva zdravstva.